Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση στις 23/5/2022

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «VETUS HELLAS ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα στον Πειραιά Αττικής, επί της οδού Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 7 (εφεξής η “VETUS”, «εμείς», «μας»), η οποία δημιούργησε και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.vetus-eshop.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»), αναγνωρίζει τη σημασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του Ιστοτόπου της και δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), τον Νόμο 4624/2019, τις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «ΑΠΔΠΧ») που παραμένουν σε ισχύ, καθώς και κάθε σχετικό κανόνα (συνολικά καλουμένων ως η «Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») στοχεύει στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας και ιδίως για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας, για τους τρόπους με τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε υπό την ιδιότητά του Υπευθύνου Επεξεργασίας και για τα σχετικά δικαιώματά σας.

Σας ζητούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε την παρούσα Πολιτική, προτού πλοηγηθείτε στον Ιστότοπο και υποβάλλετε τυχόν προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία. 

 

Ι. Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα, Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Όταν αποκτάτε πρόσβαση και πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας, δεν συλλέγονται προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, όταν επιλέγετε να κάνετε χρήση συγκεκριμένων ενοτήτων του Ιστότοπου, ορισμένα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού και πάντοτε βασιζόμενοι σε μια νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να διεξάγουμε την εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας. Ειδικότερα:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλετε μια ερώτηση
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο παρέχεται στον Ιστότοπό μας, για παράδειγμα συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ενότητα «Contact Us» ή επικοινωνώντας απευθείας με ένα από τα μέλη της Vetus τηλεφωνικά ή μέσω email, μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση email σας ή το τηλέφωνό σας και το περιεχόμενο του αιτήματός σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα αποφασίσετε να γνωστοποιήσετε. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να διαχειριστούμε το αίτημά σας και να σας δώσουμε την κατάλληλη απάντηση. Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ως ένα βήμα πριν από τη σύναψη συμφωνίας μαζί σας κατόπιν σχετικού αιτήματός σας (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ).

Όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία ή συνεργασία
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιοδήποτε μέσο παρέχεται στον Ιστότοπό μας για να γίνετε μέλος της ομάδας της Vetus είτε ως εργαζόμενος είτε ως συνεργάτης, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμό σας, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, κ.λπ.), βιογραφικό σημείωμα, συστατικές επιστολές, κ.λπ.). Κατά τη διαδικασία πρόσληψης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της αίτησής σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εξετάσουμε το αίτημά σας και να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας ως εργαζόμενο ή συνεργάτη της Vetus. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη ως ένα βήμα πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας κατόπιν σχετικού αιτήματός σας (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση που δεν συνάψουμε συμφωνία μαζί σας, η Vetus διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την αίτησή σας ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Τα στοιχεία της αίτησής σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση μελλοντικών κενών θέσεων εργασίας ή ευκαιριών συνεργασίας μόνο εφόσον μας χορηγήσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ).

Όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονική αγορά προϊόντων
Όταν αποφασίζετε να πραγματοποιήσετε μια ηλεκτρονική αγορά προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ενότητα «Checkout» του Ιστοτόπου, μας γνωστοποιείτε τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, την εταιρεία που τυχόν εκπροσωπείτε, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία παραγγελίας.

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και να μπορέσει η Vetus να διαχειριστεί και να εκτελέσει την παραγγελία σας, δηλαδή για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ).

Η Vetus δεν συλλέγει, επεξεργάζεται ή αποθηκεύει τα δεδομένα της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της παραγγελίας και να ολοκληρωθεί η αγορά σας, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον/διακομιστή πληρωμών ιδρύματος πληρωμών που αναλαμβάνει την εκτέλεση της πληρωμής. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο από το ίδρυμα πληρωμών υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και σύμφωνα με τις δικές του πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων, τις οποίες πρέπει να συμβουλευτείτε.

Όταν δημιουργείτε λογαριασμό πελάτη
Όταν εγγράφεστε στον Ιστότοπό μας ως πελάτης μέσω της δημιουργίας λογαριασμού στην ενότητα «Create New Customer Account», πέραν των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκάστοτε ηλεκτρονική αγορά που πραγματοποιείτε, μας παρέχετε και τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, κωδικό πρόσβασης («password») και ιστορικό παραγγελιών (στοιχεία κάθε παραγγελίας που πραγματοποιείτε, δηλωθείσες διευθύνσεις παράδοσης, στοιχεία τυχόν εκπτωτικών κουπονιών, κ.λπ.). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές μέσω του δικού σας προσωπικού λογαριασμού και να αξιοποιείτε τις δυνατότητες που αυτή η επιλογή σας παρέχει. Αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ως ένα βήμα πριν από τη σύναψη συμφωνίας μαζί σας κατόπιν σχετικού αιτήματός σας και για την εκτέλεση των παραγγελιών που τυχόν πραγματοποιείτε μέσω του λογαριασμού σας (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ)

 

Πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για διαφημιστικούς σκοπούς


Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter)

Όταν αποφασίζετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (Newsletter) εισάγοντας τη διεύθυνση email σας στην ενότητα του Ιστότοπου «Join Our Newsletter Now» και κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Sign Up», η Vetus επεξεργάζεται τη διεύθυνση email σας για να σας αποστέλλει προωθητικές επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, τρέχουσες προσφορές και νέα σχετικά με δραστηριότητες της Vetus που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, με βάση τη συγκατάθεση (opt-in) που παρέχετε (νόμιμη βάση του άρθρου 6, παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ).

Ωστόσο, για να επαληθεύσουμε τη διεύθυνση email σας και τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, η Vetus θα σας αποστείλει μετά την εγγραφή σας στη διεύθυνση email που δηλώσατε επιβεβαιωτικό email, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου, στον οποίο πρέπει να κάνετε κλικ προκειμένου να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να καταργήσετε την εγγραφή σας (opt-out) ανά πάσα στιγμή είτε κάνοντας κλικ στην ένδειξη «unsubscribe» που περιλαμβάνεται σε κάθε προωθητική επικοινωνία που σας αποστέλλουμε είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Όταν έχετε πραγματοποιήσει ηλεκτρονική αγορά

Όταν έχετε πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική αγορά προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου και έχετε υποβάλλει τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο πλαίσιο αυτό, η Vetus μπορεί να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες επικοινωνίας και συγκεκριμένα τη διεύθυνση email σας που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της συναλλαγής/πελατειακής σας σχέσης με την Vetus, προκειμένου να σας αποστείλει προωθητικές επικοινωνίες (π.χ. προσφορές) σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε ή/και με παρόμοια με αυτά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Αυτή η επεξεργασία βασίζεται στο υπέρτερο έννομο συμφέρον μας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους υφιστάμενους πελάτες μας και επιτρέπεται σύμφωνα με την Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς να απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, δεδομένου ότι έχετε προηγούμενη σχετική συναλλακτική/πελατειακή σχέση με την Vetus.

Ωστόσο, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία και να εξαιρεθείτε (opt-out) από τη λήψη σχετικών προωθητικών επικοινωνιών από την Vetus ανά πάσα στιγμή, είτε κάνοντας κλικ στην ένδειξη «unsubscribe» που παρέχεται κάτω από το πλαίσιο όπου συμπληρώνετε τη διεύθυνση email σας στο στάδιο της πραγματοποίησης αγοράς προϊόντος στην ενότητα του Ιστοτόπου «Checkout», καθώς και σε κάθε προωθητική επικοινωνία που σας αποστέλλουμε είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

Αυτόματα μέσω της χρήσης cookies
Μπορεί επίσης να συλλέγουμε αυτόματα και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας μέσω cookies. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους, τις πληροφορίες που συλλέγουν, καθώς και τον τρόπο διαχείρισης και ρύθμισης των προτιμήσεών σας για τα cookies.

 

ΙΙ. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία κατά κύριο λόγο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Vetus. Ενδέχεται, ωστόσο, να κοινοποιήσουμε σε τρίτα μέρη τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μεταξύ άλλων:

Σε παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εφόσον η πρόσβασή τους στα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητη για την παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών και πάντοτε προς εκπλήρωση των ως άνω επιδιωκόμενων σκοπών, όπως π.χ. σε παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Ιστοτόπου, υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις οδηγίες μας και δεσμεύονται εγγράφως για την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Σε δημόσιες εποπτικές και κανονιστικές αρχές, δικαστικές αρχές και άλλα κρατικά όργανα, εφόσον απαιτείται από νόμο, κανονισμό ή νομική διαδικασία να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται από δικαστικές αρχές σε σχέση με παράνομη δραστηριότητα ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή αίτημα εποπτικής αρχής, ή εφόσον απαιτείται προς εξυπηρέτηση υπέρτερων εννόμων συμφερόντων μας, π.χ. για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεών μας στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

 

ΙΙΙ. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εντός ΕΕ/ΕΟΧ, όπου εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι δυνητικοί αποδέκτες δεδομένων βρίσκονται επίσης εντός ΕΕ/ΕΟΧ. Σε περίπτωση που χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, θα σας ενημερώσουμε άμεσα επ’ αυτού και θα εφαρμόσουμε κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να διενεργήσουμε την εν λόγω διαβίβαση και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή, όπως Αποφάσεις Επάρκειας και Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

IV. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφονται ανωτέρω, και σε κάθε περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις προβλεπόμενες προθεσμίες παραγραφής. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:  (i) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρούμε μια συνεχή σχέση μαζί σας· (ii) την ύπαρξη έννομης υποχρέωσης διατήρησης που μας δεσμεύει, όπως π.χ. προς συμμόρφωση με φορολογικές απαιτήσεις· (iii) την ύπαρξη υπέρτερου εννόμου συμφέροντός μας για τη διατήρηση αρχείου, όπως π.χ. σε περίπτωση τυχόν καταγγελίας, αμφισβήτησης, δικαστικής διαμάχης ή κανονιστικής έρευνας. 

 

V. Τα Δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις: 

● Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς και αντίγραφό τους (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).

● Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).

● Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.

● Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.

● Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν βασιζόμαστε στο δικό μας έννομο συμφέρον ή κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ).

● Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ.

● Δικαίωμα εναντίωσης σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει παρόμοια σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ.

● Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στην παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκλησή της (άρθρο 7 του ΓΚΠΔ).

Όλα τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]. H Vetus θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που τίθενται από τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του αιτήματος. 

Τέλος, σε περίπτωση που απευθυνθήκατε σε εμάς και το ζήτημα δεν επιλύθηκε, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523, Αθήνα, www.dpa.gr.

 

VI. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

H Vetus δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Προς το σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση. Ωστόσο, καμία υποβολή προσωπικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου δεν είναι εγγυημένα ασφαλής. Συνεπώς, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την 100% ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε υπό οποιαδήποτε περίσταση, ιδίως την ασφάλεια πληροφοριών που μεταδίδονται σε εμάς από άλλα δίκτυα (διαδίκτυο, ασύρματα δίκτυα κ.λπ.).

 

VII. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ως πηγή πληροφοριών και προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας, ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που ανήκουν ή ελέγχονται από τρίτα μέρη, εκτός της Vetus. Σας ενημερώνουμε ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοτόπους, ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τις εγγυήσεις προστασίας ή τις πρακτικές απορρήτου τους και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτούς τους ιστοτόπους. Γι’ αυτό το λόγο, σας παροτρύνουμε να διαβάζετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε ιστοτόπου επισκέπτεστε μέσω των συνδέσμων αυτών.

 

VIII. Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ανανεώνουμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα, προς συμμόρφωση με νέες έννομες απαιτήσεις. Σημαντικές αλλαγές της Πολιτικής θα αναρτώνται στον Ιστόποπο, προκειμένου να σας κρατάμε ενήμερους,  ενώ μπορεί να σας ειδοποιούμε και προσωπικά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για την τελευταία εκδοχή της και τυχόν αλλαγές της. 

 

VIV. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected].