ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

Σας ευχαριστούμε πολύ που επισκεφθήκατε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπό το URL www.vetus.gr (εφεξής «ο Ιστότοπος» ή το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «η Ιστοσελίδα»).

 

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ιστότοπου ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς με την χρήση του και την υποβολή παραγγελίας δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

 

Ταυτότητα της επιχείρησης

Η εταιρεία με την επωνυμία «VETUS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με έδρα τον Πειραιά Αττικής, οδός Ακτή Μουτσοπούλου αρ. 7 (τηλέφωνο 210 4135531), διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vetus.gr.

 

 1. Κατάρτιση σύμβασης

Η παραγγελία αποτελεί υποβολή πρότασης προς την VETUS για την αγορά των προϊόντων που περιέχονται στην παραγγελία. Οι παραγγελίες μπορούν να υποβάλλονται τηλεφωνικά, είτε με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας θα λαμβάνετε e-mail επιβεβαίωσης για την παραλαβή της παραγγελίας σας και των στοιχείων αυτής (το «E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας»). 

Το E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας αποτελεί αναγνώριση ότι λάβαμε την παραγγελία σας και δεν επιβεβαιώνει την αποδοχή της πρότασής σας για την αγορά των προϊόντων που παραγγείλατε. Κατόπιν επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, θα λαμβάνετε E-mail με την αποδοχή ή απόρριψη της παραγγελίας σας, καθώς και αναφορά στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων (Email Έναρξης Εκτέλεσης).

Η σύμβαση πώλησης προϊόντων καταρτίζεται μεταξύ υμών και της VETUS. 

Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα υπαναχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 κατωτέρω, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση οποτεδήποτε πριν την αποστολή σε εσάς E-mail Έναρξης Εκτέλεσης για την οικεία παραγγελία. 

Ο χρήστης συναινεί στην αποστολή και παραλαβή παραστατικών πώλησης με ηλεκτρονικά μέσα. Για κάθε παράδοση, θα σας ενημερώνουμε στο E-mail Επιβεβαίωσης Παραγγελίας σχετικά με την διαθεσιμότητα του τιμολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια σε ηλεκτρονική μορφή και για τον τρόπο παραλαβής αυτών σε φυσική μορφή, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

 

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές προϊόντων

2.1. Η VETUS λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

2.2. Ο χρήστης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση, η οποία υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία ο χρήστης παραλαμβάνει τα προϊόντα.

2.2. Θα πρέπει να εξετάζετε την ποσότητα και την κατάσταση των προϊόντων κατά την παράδοσή τους σε εσάς και αν κάποιο προϊόν είναι ελαττωματικό οφείλετε να μας ενημερώνετε εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους. Εάν τα προϊόντα που αγοράσατε είναι πράγματι ελαττωματικά, η VETUS θα προβεί σε αντικατάσταση αυτών, χωρίς δική σας επιβάρυνση, ή θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας, όπως ορίζει ο νόμος. Εάν δεν μας ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα προϊόντα ήταν κατάλληλα και έγιναν ρητά και ανεπιφύλακτα αποδεκτά από εσάς.

 

 1. Συνέπειες ασκήσεως δικαιώματος υπαναχώρησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή υπαναχώρησης, που ασκείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 ανωτέρω, η VETUS θα σας επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα για τα προϊόντα για τα οποία ασκήθηκε το δικαίωμα υπαναχώρησης το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν δηλώσετε ρητά ότι επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα επιστροφής των χρημάτων.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής και τα έξοδα που έχει επιβαρυνθεί η εταιρεία VETUS για την αποστολή του προϊόντος. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι η VETUS μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο χρήστης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

 1. Τιμές και χρόνοι παράδοσης των προϊόντων - Μεταφορικά

Στις τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (σήμερα ισχύων 24%) και το νόμισμα στο οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές είναι το Ευρώ. Δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα.

Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων θα είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Η διαφορά της τιμής λόγω του Φ.Π.Α δεν εμφανίζεται κατά την διαδικασία ή ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση η δέσμευση τιμής πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της.

Καταχωρούμε πληροφορίες διαθεσιμότητας για τα προϊόντα που πωλούνται από εμάς διαμέσου της Ιστοσελίδας αναφέροντας για κάθε προϊόν και την σελίδα πληροφοριών. Πέραν των όσων αναφέρονται στη σελίδα ή οπουδήποτε αλλού στην Ιστοσελίδα, δεν μπορούμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς ως προς την διαθεσιμότητα αυτών. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα σας ενημερώσουμε με e-mail, το συντομότερο δυνατόν, σε περίπτωση που ορισμένα εκ των προϊόντων που παραγγείλατε είναι τελικά μη διαθέσιμα και δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση για αυτά τα προϊόντα.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, με εξαίρεση τυχόν διαφορετικής επισήμανσης, οι εκτιμώμενοι χρόνοι παράδοσης πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιοι. Δεν αποτελούν εγγυημένους χρόνους παράδοσης και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην απόλυτη ακρίβεια αυτών.

Η VETUS αν και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ακριβή αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

 

 1. Τρόποι αποστολής και πληρωμής

Όταν κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά έχετε ως επιλογή για την αποστολή της παραγγελίας σας με εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ), με μεταφορική εταιρεία για αποστολές εκτός Αττικής και σε περιοχές της Αττικής οι οποίες είναι εκτός δικτύου εξυπηρέτησης και την δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα μας, οπότε σε αυτήν την περίπτωση σας ενημερώνουμε όταν είναι έτοιμη η παραγγελία για να παραλάβετε. 

Προϊόντα μεγάλου όγκου η βάρους δεν μπορούν να αποσταλούν με κούριερ, οπότε σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ότι για την διαδικασία αποστολής.

Για περιοχές εντός Αθήνας και Πειραιά σε παραγγελίες άνω των 100 ευρώ, η VETUS αναλαμβάνει την παράδοση δωρεάν σε 3 εργάσιμες μέρες. 

Ως τρόπο πληρωμής παρέχονται δύο (2) επιλογές, είτε με αντικαταβολή (ισχύει μόνο για αποστολές με κούριερ ή παραδόσεις εντός του δικτύου εξυπηρέτησης με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας), είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό..

Τα μεταφορικά έξοδα θα υπολογίζονται κατά την υποβολή παραγγελίας και θα σας επισημαίνονται σε ξεχωριστό πεδίο. 

 

 1. Καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων

Η παράδοση των προϊόντων μπορεί να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

 (α) Αδυναμία επικοινωνίας με τον πελάτη

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας ή σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερεί την παροχή των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται η VETUS για την παροχή των υπηρεσιών της.

(β) Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση που λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων γεγονότων, εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών (ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, διακοπή λειτουργίας τηλεπικοινωνιών κλπ) δεν καθίσταται εφικτή η ολοκλήρωση ή/και παράδοση των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Παρακαλώ καλέστε μας στο 210 41 35 531 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.vetus.gr.

 

 1. Εγγύηση προϊόντων

Οι εγγυήσεις των προϊόντων είναι αυτές των επισήμων αντιπροσωπειών της Ελλάδος και το service αυτών εκτελείται στα κεντρικά service των εταιρειών ή στα εξουσιοδοτημένα service σε όλη την Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς αναφέρεται στα στοιχεία του προϊόντος . Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης εγγυήσεως είναι η απόδειξη - ημερομηνία αγοράς, σωστή χρήση του προϊόντος, η τήρηση των οδηγιών χρήσης, η συντήρηση και καθαρισμός του προϊόντος. Η εγγύηση ενός προϊόντος καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών (όσων αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του προϊόντος) για την αποκατάσταση της λειτουργίας και όπου αυτό δεν επαρκεί, το κόστος για την αντικατάσταση ολόκληρου του προϊόντος (και των εργατικών) και σε καμία περίπτωση τα έξοδα αποστολής.

 

 1. Όροι και μεταβολές

Η VETUS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Κάθε χρήστης υπάγεται στους όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές και Όρους Συναλλαγών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής παραγγελίας υπηρεσιών, εκτός αν οι αλλαγές που αναφέρονται ανωτέρω απαιτούνται με βάση νομοθετική ρύθμιση ή επιβάλλονται από κυβερνητική αρχή (οπότε σε αυτή την περίπτωση, οι αλλαγές ενδέχεται να καταλαμβάνουν και παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά δεν έχουν εκτελεστεί).

Οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

 1. Ασφάλεια συναλλαγών

Για τις συναλλαγές σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές και κρυπτογραφημένο περιβάλλον 128 bit encryption SSL (Secure Socket layer) της τράπεζας Πειραιώς. Με την χρήση του πρωτόκολλου SSL διασφαλίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται μεταξύ του χρήστη και του server winbank paycenter είναι κρυπτογραφημένες και δεν μπορούν να υποκλαπούν.

 

 1. Ασφάλεια

Η VETUS αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Κατά την διαδικασία της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών σας και για να επικοινωνούμε μαζί σας και κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά έκτος από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της VETUS. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πλήρως διασφαλισμένα και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται ή δημοσιεύονται με κανέναν τρόπο και για κανέναν λόγο με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Το vetus-eshop.gr δεσμεύεται να προστατεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από εσάς κατά την διάρκεια των επισκέψεων σας στον παρόντα ιστότοπο και συμμορφώνεται με το σύνολο της εφαρμοστέας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που επί του παρόντος ισχύει.

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο, ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία COMODO CA Limited, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

 

 1. Ανήλικοι

Δεν παρέχουμε και δεν πωλούμε υπηρεσίες σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα μόνο με την επίβλεψη και τη συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. Σε κάθε περίπτωση, οι κηδεμόνες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους.

 

 1. Η ευθύνη μας

Η VETUS δεν φέρει καμία ευθύνη για (α) ζημίες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή (β) οποιαδήποτε επαγγελματική ζημία (συμπεριλαμβανομένης θετικής και αρνητικής ζημίας, διαφυγόντος κέρδους, απώλεια άυλης αξίας κλπ) ή (γ) άμεσες ή έμμεσες ζημίες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν είτε από εσάς, είτε εμάς κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης προϊόντων.

Η νομοθεσία ορισμένων χωρών δεν επιτρέπουν ορισμένους εκ των περιορισμών που τίθενται ανωτέρω. Σε περίπτωση εφαρμογής τέτοιας νομοθεσίας, ενδέχεται ορισμένοι εκ των περιορισμών να μην ισχύουν και να έχετε περαιτέρω δικαιώματα.

Οι παρόντες όροι δεν αποκλείουν ή περιορίζουν την ευθύνη μας σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων που γίνονται από εμάς ή σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή δόλο.

Η VETUS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με τους παρόντες όρους εφόσον η καθυστέρηση ή αδυναμία οφείλονται σε αιτία που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου μας. Αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας να παραλαμβάνετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

 

 1. Μη άσκηση δικαιωμάτων

Η εκ μέρους της VETUS μη επιμονή στην εκτέλεση των παραγραφών, όρων, προϋποθέσεων ή διατάξεων των παρόντων Όρων δεν μπορεί και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά, ούτε ως παραίτηση από μελλοντική υλοποίηση τους.

 

 1. Διαχείριση παραπόνων

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών επιθυμεί να υποβάλλει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας μπορεί να επικοινωνεί με την VETUS είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση […] είτε με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:

VETUS HELLAS ΕΠΕ.

Ακτή Μουτσοπούλου 7

185 34 Πειραιώς

Τηλέφωνο: 210 4135531

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται με βάση το Ελληνικό Δίκαιο, ενώ αποκλείεται η εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ σχετικά με την Διεθνή Πώληση Αγαθών. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα). Η ως άνω κατά παρέκταση δωσιδικίας είναι μη αποκλειστική αποκλειστικά και μόνο για τις αξιώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή που σημαίνει ότι οι καταναλωτές δύνανται να εγείρουν τις αξιώσεις τους είτε στα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα), είτε στην χώρα της ΕΕ όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία τους.